0
Žádné produkty v košíku
Zobrazit eshop

Svou hlavní náplň, ochranu zvířat, organizace rozšířila o aktivity směřující k výchově dětí a mládeže. Snaha Svobody zvířat směřuje k oslovení generace, která je od zvířat dnes mnohem více vzdálena než jejich předchůdci. Svoboda zvířat pořádá ekovýchovné programy od roku 2000.

Projekt ekovýchovných programů v Plzni finančně podpořil Nadační fond Zelený poklad.

Obecné informace

Cílem našich programů není jen zprostředkování informací, ale i změna způsobu uvažování a cítění, jenž by dlouhodobě vedl jednání dětí (lidí). Naší snahou je vychovat šetrné a ohleduplné bytosti, které jsou ke svému prostředí otevřené a dokážou samy pohotově hledat nové postupy k řešení problémů. Cítící člověk si sám musí uvědomit jistou ekologickou zodpovědnost a u dětí, které si ve školách a školkách budují hodnotové postoje, musíme vzbudit zájem, a povzbudit je tak k jednání. S ohledem na mentalitu dnešního „človíčka“ nesmíme žáky šokovat bez zájmu proneseným etickým či ekologickým problémem, což  u nich vede spíše k pasivitě a k postoji „stejně nic nedokážu“, ale spíše v nich pěstovat schopnost samostatně se informovat, vstřebávat poznatky, hodnotit je a vyvodit ze své činnosti důsledky.

Svým zaměřením se Svoboda zvířat orientuje na problematiku ochrany zvířat, na jejich život, adaptaci na současné podmínky, na vztah k prostředí, vliv člověka na zvířata a prostředí, vliv zvířat na člověka, pochopení propojenosti a  svázanosti procesů mezi lidmi, přírodou a zvířaty. 

↑↑zpět nahoru


Nabídka programů pro 1. stupeň ZŠ

Programy jsou tematicky i obsahově přizpůsobeny věku posluchačů. Děti pracují jak ve skupinách, ve kterých řeší konkrétní úkoly, tak samostatně na připravených pracovních listech. Každé dítě na konci hodiny obdrží omalovánky a certifikát o absolvování programu.

V současné době nabízíme tyto programy pro 1. stupeň ZŠ:

 • Zvířátka u nás doma aneb umíme se o ně starat

  Děti se během hry a skupinové aktivity stanou odborníky na různá zvířátka, která nejčastěji chováme ve svých domácnostech, a jako skupina pak získané znalosti společně odprezentují. Během diskuze se zamyslí nad různými pojmy, spojenými s ochranou zvířat. V programu se bude průběžně pracovat s poskytnutými výukovými materiály. (pracovní listy)

 • Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije

  Během aktivity si děti vyzkoušejí, jestli vědí, odkud pochází výrobky naší spotřeby. Zamyslíme se nad tím, jak se změnil vztah člověka k hospodářským zvířatům za posledních několik set let a porovnáme rozdíly mezi ekologicky šetrným hospodářstvím a velkochovy. Získané vědomosti děti uplatní během závěrečné aktivity, při níž se pokusí podívat se na svět očima hospodářských zvířat a nakreslí pohlednici pro své zvířecí kamarády. (pracovní listy)

 • Zvířátka a zábava aneb chodíte do cirkusu a ZOO

  Děti vyjádří své názory v diskuzi o kladech a záporech chovu exotických zvířat v cirkusech. Pro odreagování bude zařazena dramatická aktivita, při níž děti ve skupinkách předvedou vybrané výjevy jako tzv. živý obraz. Po krátkém úvodu do historie zoologických zahrad budou děti společně tvořit plakát o zvířeti chovaném v zajetí s důrazem na porovnání jeho přirozeného životního prostředí a prostředí, které mu poskytl člověk. (pracovní listy)

  ↑↑zpět nahoru


Nabídka programů pro 2. stupeň ZŠ

Ochrana zvířat je stále častěji probíraným tématem a mladí lidé se k němu velmi rádi vyjadřují. Tyto programy jim poskytnou základní přehled o nejdůležitějších problémech etiky ochrany zvířat. Zároveň osvědčí vlastní schopnosti diskuse, spolupráce a empatie. Každý žák na konci programu obdrží materiály doplňující dané téma. 

V současné době nabízíme tyto programy pro 2. stupeň ZŠ:

 • Zvířata jako součást průmyslu

  Děti budou pracovat s připravenými pracovními listy a budou diskutovat o otázkách spojených s danou problematikou. Formou aktivity se seznámí s produkty netestované kosmetiky (dostanou za úkol roztřídit kosmetiku na běžně užívanou a na tu, která nebyla testována na zvířatech). Na závěr se odreagují během skupinové činnosti, při níž budou vymýšlet televizní reklamu na šampón, kterou poté rovněž dramaticky ztvární. (pracovní listy)

 • Zvířata na farmě

  Žáci se zamyslí nad rozdíly, které lze nalézt v chovu zvířat na ekologicky šetrných farmách a ve velkochovech. Pro jasnější představu jim bude promítnuto krátké video, které dané rozdíly podtrhne. Své názory pak projeví ve společné diskuzi. V další aktivitě se děti seznámí s články, které se v minulosti objevily v tisku, a budou mít za úkol ve skupinách napsat krátký novinový článek na podobné téma. (pracovní listy)

 • Zvířata v cirkusech a ZOO

  Žáci vyjádří své názory v diskuzi o kladech a záporech chovu exotických zvířat v cirkusech. Pro utvoření jasnější představy o problematice promítneme žákům krátké video a pro odreagování bude zařazena dramatická aktivita, při níž děti ve skupinkách ztvární vybrané výjevy jako tzv. živý obraz. Po krátkém úvodu do historie zoologických zahrad budou žáci společně tvořit plakát o zvířeti chovaném v zajetí s důrazem na porovnání jeho přirozeného životního prostředí a prostředí, které mu poskytl člověk. (pracovní listy)

  ↑↑zpět nahoru


Objednejte si nás!

Vhodně je podle náročnosti upraven nejen obsah výuky, ale i použití různých motivačních postupů a metod výuky.

 • délka programu: 90 minut
 • cena programu: 30 Kč / dítě 
 • vhodná  pro předměty: biologie, přírodopis, rodinná a výtvarná výchova, dramatická výchova, občanská nauka, ekologie a další společensko-vědní předměty
 • počet žáků: max. 30

Nabídku ekovýchovných programů najdete letáčkuProgramy si můžete objednat na emailu ekovychova@svobodazvirat.cz, případně volejte na tel. číslo 605 400 526 (Irena Šímová). Děkujeme.

↑↑zpět nahoru


Hodnocení učitelů

Každý vyučující, jehož třídu navštívíme, pro nás vyplní hodnocení, které je zdrojem cenných podnětů k vylepšení našich programů. Přinášíme Vám několik ukázek, které nás nejvíce potěšily:

Simona Fialová, ZŠ Martina Luthera Plzeň: 

„Přístup lektorky byl výborný, děti dokázala nadchnout, aktivity vysvětlovala přiměřeně věku dětí. Zapojily se všechny děti, činnosti byly hravé, s prvky pohybu, angličtina přiměřená úrovni dětí. Velice se mi program líbil. Zajímavé byly pracovní listy i certifikáty. Děkujeme!“  (program Zvířátka u nás doma, 1. stupeň ZŠ)

Alena Pospíšilíková, 22. ZŠ Plzeň:

„Zajímavý program, navázali jsme na téma chovatelství v PČ pro 6. a 7. ročníky. Takové programy jsou vhodné k zařazení do ročního plánu EVVO.“ (program Zvířata v cirkusech a ZOO, 2. stupeň ZŠ)

Pavla Hrabačková, 26. ZŠ Plzeň:

„Téma zajímavé a poučné. Děti i ostře diskutovaly o značkách a názorech na výrobky. Velmi hezky připravený program.“ (program Zvířata jako součást průmyslu, 2. stupeň ZŠ)

↑↑zpět nahoru